Новини

Финансовият бизнес в покрепа на повишаване на финансовата грамотност на учениците: Меморандум за устойчиво партньорство, подписан от браншовите асоциации от финансовия сектор

19.11.2017 г.

На 15 ноември 2017 бе подписан Меморандум с цел установяване на устойчиво партньорство в инициативи за повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учащите от осемте водещи браншови асоциации от финансовия сектор  - Асоциация на банките в България  (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация за лизинг (БАЛ), Българска асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ),Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

В меморандума е заявено, че устойчиви резултати могат да се постигнат единствено с мащабна инициатива за повишаване на финансовата грамотност на завършващите гимназисти и чрез дълготрайно залагане на съответния предмет в учебната програма, като се разчита на подкрепата на Министерството на образованието и науката. Партньорите по меморандума се ангажират да предприемат поредица от стъпки, включително започване на преговори с Министерството на образованието и науката и други държавни институции, привличане на партньори от неправителствения сектор, които притежават съответния опит и компетентност, проучване на европейския и световен опит и добри практики в сферата, използване на собствената мрежа и контакти за осигуряване на нужните ресурси, и други.

По време на събитието беше даден старт на програмата "Практични финанси".