Новини

Фондация "Инициатива за финансова грамотност" участва в международна конференция „Гражданско и финансово образование като инструмент за постигане на устойчив растеж“

07.11.2016 г.

Събитието се организира   за 5-ти пореден път от международната фондация  „Афлатун“  - една от най-влиятелните глобални  организации в областта на гражданското и финансово образование за деца и младежи.  Проведената  в периода 2-4 ноември 2016 в Хага, Холандия  конференция събра 180 делегати от 120 организации от 77 страни. В продължение на три дни те дискутираха как с инструментариума на гражданското и финансовото образование децата и младите хора могат  и трябва да развият такива компетентности, които да им помогнат да водят успешен и удовлетворяващ ги живот и  така да се постигнат целите, дефиниращи устойчивия обществен растеж.

Нашата страна беше представена от Росица Вартоник, изпълнителен директор на фондация „Инициатива за финансова грамотност“.  В хода на дискусиите бе подчертано, че дейностите и проектите на фондацията като качество и подход са сравними с  най-добрите световни практики в областта - един наистина удовлетворяващ ни, но и задължаващ резултат.