СПИСЪК НА РЕСУРСИТЕ

Наименование на ресурса Собственик/организатор/партньор Вид ресурс Реализация Целева група Достъп до ресурса PDF файл
Финансови работилници „За парите и други важни неща:Тийн“ Фондация "Инициатива за финансова грамотност" Обучения/ Образователни програми НПО Деца и младежи Свободен изтегли PDF

Кратко описание на ресурса

Финансовите работилници са иновативна програма по лични финанси за младежи и ученици. Те са събрани в единствено по рода си ръководство, съдържащо  25 финансови игри  по 10 теми. Предназначено е за учители и фасилитатори, работещи с ученици от горен гимназиален етап – 9- 12 клас. Подходът е особено атрактивен, като знанията се усвояват посредством активни занимания – игри, работилници, дискусии. Темите са подбрани така, че да отговорят на житейския етап и интереси на младежите – като се преминава през бюджетиране, управление на рискове, пари на заем, инвестиции , образование, пътуване в чужбина и се стигне до общи теми като парите, любовта и приятелството. По всяка от 10-те теми са разработени кратък информационен материал, речник на термините и по 2или 3 работилници. Самите работилници представляват сценарии с информация и указания за провеждане на активни занимания. Към всяка работилница са приложени помощни материали, които лесно могат да се копират и използват. 

Програмата достига до целевата група чрез обучени учители. Фондация "Инициатива за финансова грамотност" провежда по нея обучения, като самата програма е одобрена от МОН и включена в регистъра на програмите за квалификация. 

Програмата се реализира с финансовата подкрепа на NN Бъргария.

Демоверсия на ръководството "За парите и други важни неща" е приложена към настоящата информация. 

Програма „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ Обучения/ Образователни програми НПО Деца и младежи Под условие

Кратко описание на ресурса

Програмата е насочена към деца на възраст  6-12 г. (начален етап на образованието). Адресирани са теми като начална финансова и икономическа грамотност, професии и предприемачество,  финансово планиране и бюджетиране, спестяване и разходване на парични средства, ползване на заемни средства, разумно потребление. Програмата прилага т.нар. холистичен подход и е насочена също към развитието на езиковата, математическата и социалната грамотност, както и към развитието на емоционалната интелигентност, критично мислене, умения за работа в екип, презентационни умения, комуникативност и креативност.

По програмата е разработено ръководство, което се състои от десет работилници.Девет  от тях представляват логически обвързана серия от активни игри по конкретната тема, а десетата е урок-спектакъл. Общият брой на игрите е над 25, като всяка от тях може да се използва в съвкупност с останалите игри по темата или самостоятелно. Подходяща е ои за ученици от прогимназиален етап.

Представена е и е активно от края на 2017 г. Програмата достига до целевата група чрез обучени учители. Фондация "Инициатива за финансова грамотност" провежда по нея обучения, като самата програма е одобрена от МОН и включена в регистъра на програмите за квалификация.

Програмата се реализира с финансовата подкрепа на NN България.

 

 

 

Образователен тест „Аз и парите“ Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ Онлайн игрови обучения НПО Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Тестът се състои от 20 въпроса от различни сфери на личните финанси: бюджет, кредити, спестявания и инвестиции, управление на риска. Диагностицира не само обективните знания, за които се получава оценка от слаб 2 до отличен 6, но и степента, в която се прилагат на практика, т.е. има оценка за „Знания“ и за „Поведение“.

Прави се сравнение между индивидуалните резултати и резултатите от национално представително изследване на финансовата грамотност в България (Световна банка, 2010).

Тестът има и образователен характер  - към всеки въпрос са инкорпорирани образователни статии и видеа от поредицата „За парите ти в 30 секунди“.  

Програма „Нашите пари" Visa България Обучения/ Образователни програми Финансова компания Деца и младежи Друго

Кратко описание на ресурса

Публично представена и активна е от 2017 г. Програмата е насочена към ученици 9-11 клас. Разделена е в три части: първата покрива общи икономически теми, втората се отнася до основите на управление на личните финанси, третата до социално и здравно осигуряване, инфлация, парична и данъчна политика.  Част от програмата е и серия от 30  видеа „Пари и бизнес“ , налични в платформата ucha.se. Програмата достига до целевата група - ученици в гимазиален етап - чрез обучени по програмата учители-

Програмата се реализира с финансовата подкрепа на Visa България и български банки.

Програма „Практични финанси" Джуниър Ачийвмънт България Обучения/ Образователни програми НПО Деца и младежи Друго

Кратко описание на ресурса

Програмата е насочена към ученици от горен гимназиален етап. Представлява преведена и адаптирана версия на JA Personal Finance® Blended Model. Покрива  10 теми: заетост и доходи, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, разумно потребление, управление на риска и инвестиране.  Разработването на програмата и учебните помагала е с краен срок януари 2018 г., след което програмата ще бъде пилотирана в 25 класа.  Предвижда се въвеждането й в до 50 класа/училища през следваща учебна година.  Ще бъде преподавана от обучени учители и ментори от бизнеса.

Програмата се реализира с подкрепата институционални партньори, МОН, КФН и НАП, браншовите асоциации от финансовия сектор.

Проект „Повишаване на финансовата грамотност на студенти в неикономическите специалности“ Джуниър Ачийвмънт България Обучения/ Образователни програми НПО Деца и младежи Под условие

Кратко описание на ресурса

По проекта е  разработен вучебник по лични финанси за студенти „Лични финанси.Въведение“. Обхванати са  теми, свързани с бюджетиране, спестяване, видове кредити и платежни услуги, пенсионно осигуряване и животозастраховане. Целта на проекта в дългосрочен план е утвърждаването в дългосрочен план на дисциплина „Лични финанси“ в университетите. 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на NN България.

Видеопоредица: “За парите в 30 секунди“ Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ Друго НПО Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Видеосериите “За парите в 30 секунди“ представят накратко и по увлекателен начин различни аспекти от управлението на личните финанси, дават съвети и насоки. Разработени са по проект „БГ Карта на финансовата грамотност“ по Програмата за подкрепа на НПО в България.  

Виж видеата:

Лесен бюджет по системата „10-30-60“

Плати първо на себе си

3 посоки за твоите спестявания

3 защитни линии за твоите финанси

 

LeadStreet LeadersPlay Онлайн игрови обучения Частна компания Деца и младежи Под условие

Кратко описание на ресурса

LeadStreet представлява игра, насочена към развитие на предприемчивостта и уменията за планиране. Предлага се в мобилен вариант и като настолна игра. Разработена от българската компания LeadersPlay.

Програма „Афлатийн“ – гражданска и социална грамотност за младежи фондация Интегра България Обучения/ Образователни програми НПО Деца и младежи Под условие

Кратко описание на ресурса

Програмата обхваща някои кръг теми от сферата на управление на лични финанси  (бюджет, спестяване, планиране), предприемачество, както и теми като правата на човека, опазване на околната среда и други теми от гражданското образование. Тя е част от програмите на международната фондация Aflatоun. 

Програма „Моят живот, моите финанси“ Фондация "Инициатива за финансова грамотност" Обучения/ Образователни програми НПО Деца и младежи Свободен

Кратко описание на ресурса

Програма по лични финанси за ученици в горен гимназиален етап. Предназначена за преподаване в училищата чрез обучени за целта учители. Образователният продукт съдържа Учебник-ръводство за учителя, Работна тетрадка за ученика, 6 видеофилма и презентации. Съдържанието обхваща 6 основни теми.

Тема 1. „Мечти, ежедневие, финанси“ - Какво трябва да знаем за целите, финансовото планиране и личния бюджет?

Тема 2. „Да погледнем в бъдещето – спестяване и инвестиции“

Тема 3. „Кредитите: с разум и цел“

Тема 4. „Карти, „бързи” пари и кеш” - Какво трябва да знаем за кредитната и дебитната карта, „бързите” кредити?

Тема 5. „Не e достатъчно „Да чукнем на дърво” - Какво е важно да знаем за застраховането и застраховките?

Тема 6. „Моето утре започва от днес“ - Най-важното за трудовите взаимоотношения, доходите и пенсионното осигуряване

 

Проектът е реазилизан в партньорство и  Джуниър Ачийвмънт България и MoitePari.bg

 

Анализ „Бяла книга на финансовата грамотност в България“ Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ Образователни/ Информационни материали НПО Широка публика Свободен изтегли PDF

Кратко описание на ресурса

Анализът съдържа информация за добрите практики по света и в Европейския съюз, но акцентът е поставен върху постиженията в България – описани  и систематизирани са съществуващите в страната инициативи в областта на финансовата грамотност. На тази база са  изведени съответните препоръки за бъдещи интервенции. Подобно „картографиране“ не е правено към момента и може да бъде от изключителна полза както за институции, развиващи и планиращи да развиват дейности в областта, така и при формиране на политики. 

Финансов портал MoitePari.bg МОИТЕ ПАРИ Информационни/ Образователни интернет страници Частна компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

MoitePari.bg е финансов пътеводител, който aĸтивнo нaблюдaвa финaнcoвият пaзap и бeзпpиcтpacтнo aнaлизиpa вcичĸи дaнни зa финaнcoви oфepти зa ипoтeчни и потребителски ĸpeдити, лизинги зa aвтoмoбили, бъpзи ĸpeдити, кpeдитни и дебитни ĸapти, сpoчни дeпoзити, спecтoвни cмeтĸи, бизнec ĸpeдити, взaимни фoндoвe и зacтpaxoвĸи. Информацията се представя в удобни сравнителни таблици.

ФБ страница: https://bg-bg.facebook.com/moitepari.bg/

Smartmoney.bg SmartMoney.bg Информационни/ Образователни интернет страници Частна компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Целта на сайта е да подобри финансовата грамотност и благосъстоянието на хората в България чрез споделяне на практически и приложими знания и умения  в сферата на личните финанси и предприемачеството.  SmartMoney.bg организират безплатни и платени присъствени и онлайн обучения.

ФБ страница: https://www.facebook.com/smartmoney.bg/?fref=ts

Интернет страница „Семейни финанси“ Провидент Файненшъл България / Фондация "Инициатива за финансова грамотност" Информационни/ Образователни интернет страници В партньорство Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Сайтът Семейни финанси е образователен, в него на достъпен и разбираем език финансови експерти пишат по теми от финансовия живот на всеки човек. На сайта има секция „Попитай експерта“ за лични въпроси на гражданите, на които се отговаря в рамките на 1-2 дни. В сайта може да намерите съвети и идеи за това как да структурирате бюджета си, как да спестявате или къде да инвестирате, как да растете в кариерата или какво да изберете, когато сте предприемачи. Чрез налични тестове на сайта може да проверите финансовите си познания - колко знаете за бюджета, колко информирани сте относно кредитите или колко бързо разпознавате изгодните оферти.

ФБ страница: https://www.facebook.com/semeinifinansi?ref=aymt_homepage_panel

Интернет страница „Твоите финанси“ Комисия за финансов надзор Информационни/ Образователни интернет страници Държавна институция Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Специалният информационен потребителски сайт с интегрирани интерактивни образователни помагала на КФН цели подобряване защитата на потребителите чрез повишаване на обществената информираност. Информационният портал предоставя ясна и достъпна информация за изграждане на доверие във финансовите пазари и дейността на Комисията. Сред инструментите, които са разработени и предложени в сайта има:  финансов  речник; финансово помагало  „Финанси под лупа”, което представлява набор от важни за потребителите документи; тестове за оценка на финансовата грамотност - инструмент, който по забавен начин стимулира интереса към финансовите знания и умения; наръчник на правата и всякакви конкретни съвети  и потребителски казуси.

Интернет страница Pensiopediа.bg NN България Информационни/ Образователни интернет страници Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Pensiopedia.bg е електронен портал за информация в сферата на пенсионното осигуряване. Сайтът агрегира и представя по лесен и достъпен начин богата информация за пенсионната система в страната.Цел на портала е да предоставя на достъпен и разбираем език актуална информация относно функционирането на пенсионната система в страната и възможностите и предимствата на тристълбовия пенсионен модел. Отделните секции на сайта са свързани със следните теми: пенсионна система в България, условия за пенсиониране, допълнителни възможности за пенсионни доходи, разлика между допълнителна и държавна пенсия, как работи допълнителното задължително пенсионно осигуряване,  какъв пенсионен доход мога да очаквам, какво се случва с парите ми за пенсия,  колко пари имам в сметката. Порталът представлява и платформа за споделяне на знания и опит благодарение на секцията от въпроси и отговори и на библиотеката с материали по темата за пенсионното осигуряване. Отговорите на постъпващите въпроси за функционирането на пенсионноосигурителната система се подготвят от експерти от NN България, като за запитванията, свързани с държавното обществено осигуряване, се използва и информация, предоставена с любезното съдействие на Националния осигурителен институт (НОИ).

Интернет страница „Спести.ли“ ОББ Асет Мениджмънт Информационни/ Образователни интернет страници Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Чрез примери от всекидневието се представят реални съвети за спестяване и управление на семейния бюджет. Ресурсът е предназначен за лица в трудоспособна възраст – от 18 до 65 г. като достъпът до него е свободен. Инициативата е предизвикала сериозен интерес от страна на публиката.

ФБ страница: https://www.facebook.com/Spesti.li.page/?fref=ts

Интернет страница „Умни пари“ VISA Информационни/ Образователни интернет страници Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Umnipari.bg е за всички, които искат да управляват парите си по-добре - от това да знаят какво представлява кредит и лихвен процент до определяне на бюджет, избиране на най-добрите финансови възможности и справяне с финансовите проблеми. Сайтът предоставя обучителни уроци. Всеки урок завършва с кратък тест, чрез който потребителят може да види силните и слабите си страни. Практическите примери показват как други хора са се справили с финансовите предизвикателства и възможности. В речника има обяснение на най-често срещаните финансови термини. Последният тест позволява да се проверят вече натрупаните познания.

Интернет страница izbiram.bg izbiram.bg Информационни/ Образователни интернет страници Частна компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Информационен портал, който сравнява условията на компании от различни финансови сектори, с цел да улесни своите потребители в избора на най-добрата услуга за тях, и като качество и като цена. Предлага съвети в областта на банкирането, застраховането, кредитирането и пенсионното осигуряване.

ФБ страница: https://www.facebook.com/Izbiram.bg/?fref=ts

Tvoitepari.com Тони Информационни/ Образователни интернет страници Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Сайтът е създаден с идеята хората да се научат да управляват по-ефективно парите си и да се ориентират по-лесно в многообразието от кредитни и застрахователни продукти на пазара, да  могат да направят най-добрия избор на финансов продукт – този, който ще отговори най-пълно на нуждите им и да бъде съобразен с индивидуалните им възможности да го обслужват във времето.

FinCity.bg "ФинСити България" АД Информационни/ Образователни интернет страници Частна компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Финансовият портал поддържа онлайн база данни с всички актуални оферти в областта на личните финанси с цел по-добро, по-бързо и ефективно сравнение. Допълнително FinCity предоставя платена услуга по индивидуално консултиране.

Bogatstvoto.com Информационни/ Образователни интернет страници Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Сайт за финансова култура и личностно развитие. В раздела за финансова  култура има под-категории бизнес със сърце, финансова грамотност, лични финанси, инвестиране, активи и пасиви.

Готови сме на всичко за децата си днес, да направим нещо и за тях утре Асоциация на Българските Застрахователи Информационни/ Образователни интернет страници Браншова организация Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Това е кампания насочена към запознаване с животозастраховането и ползите от него.

ФБ група: https://www.facebook.com/pages/My-Life/296650183844548?fref=ts

Кан Академия България Сдружение „Образование без раници“ Информационни/ Образователни интернет страници НПО Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Khan Academy е световна образователна организация с нестопанска цел. Създателят ѝ, Салман Кан, помага само на братовчедка си в началото, след което, през 2009 г., започва да качва уроците си в Интернет, за да са достъпни за по-голяма аудитория.
Българският проект цели да предостави това безплатно образование на световно ниво на български език за всекиго и навсякъде с цел подпомагане на социалната интеграция и личностната им реализация. Има значително количество уроци, посветени на икономиката и финансите.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkzWJ5gaSCHh1v_xf3HGp3L2U_0HDrx9nI4zeHEGvPc/edit?usp=sharing

Investor.bg Медийна група Bulgaria On Air Новинарски/ Информационни сайтове Медия Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Investor.bg e източник на бизнес и финансова информация - новини, анализи, фондова борса, финансови отчети, Форекс, Имоти, Компании, Комуникации (PR, маркетинг, реклама и информационни технологии), индекси в реално време, котировки, фючърси. Допълнително, сайтът има категория Обучение, в която са включени статии с новини в областта на финансовата грамотност и образованието по принцип, финансов речник, образователни статии на тема "Първи стъпки във Forex" и "Търговия със CFD".

ФБ страница: https://bg-bg.facebook.com/Investor.bg

Profit.bg Sportal Media Group Новинарски/ Информационни сайтове Медия Специфична целева аудитория Свободен

Кратко описание на ресурса

Profit.bg е финансов сайт, създаден да отговори на нарастващите нужди на потребителите от навременна, пълна и достоверна информация за българския и международния финансов пазар с акцент върху авторските новини и анализи, новини за регионалните фондови пазари, интервюта с водещи компании, обучения за начинаещи инвеститори, новини в сферата на недвижими имоти и др. Целта на сайта е бързо и своевременно информиране на инвестиционната общност за най-важните събития от света на бизнеса, с което да ги подпомогне максимално при вземане на инвестиционни решения.

ФБ страница: https://bg-bg.facebook.com/profit.bg

Капитал Икономедия АД Новинарски/ Информационни сайтове Медия Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Изданието – печатно и онлайн – има рубрика, посветена на управлението на личните финанси „Моят капитал“.

ФБ страница: https://www.facebook.com/capitalbg/

Онлайн семинари за управление на лични спестявания и спецификата при инвестиране в различни активи на финансовите пазари – Youtube канал на ЕЛАНА Трейдинг Елана Трейдинг Обучения/ Образователни програми Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Видео записи от онлайн семинари за управление на спестявания, спецификата на инвестирането в различни инструменти и активи – акции, злато, петрол и др.  

Дневник Икономедия АД Новинарски/ Информационни сайтове Медия Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Изданието има рубрика, посветена на управлението на личните финанси „Лични финанси“.

ФБ страница: https://www.facebook.com/dnevnik

Годишен мастър клас на ЕЛАНА Трейдинг Елана Трейдинг Обучения/ Образователни програми Финансова компания Специфична целева аудитория Под условие

Кратко описание на ресурса

Годишният мастър клас на ЕЛАНА Трейдинг се фокусира върху определена инвестиционна тема, която разглежда в дълбочина – като Избор и анализ на инвестиция в акции, инвестиция в петрол и злато, стратегия за инвестиции в български акции и др.  Насочен е към инвеститорите на финансовите пазари

Образователна книжка „Добре дошли на финансовите пазари“ Елана Трейдинг Образователни/ Информационни материали Финансова компания Деца и младежи Свободен

Кратко описание на ресурса

Образователната кинжка „Добре дошли на финансовите пазари“ обяснява как функционират финансовите пазари, кои са участниците в тях и как се случва инвестирането в различни активи по достъпен и забавен начин.  Предназначена е за младежи. Налични за безплатно разпространение от офиса на ЕЛАНА Трейдинг. 

pariteni.bg Нетинфо Новинарски/ Информационни сайтове Медия Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Pariteni.bg информира потребителите си за различните видове финансови услуги и продукти, въпроси свързани с кредитирането и спестяванията.  Има специална рубрика с практични съвети и мнения за личните финанси. Сайтът предлага и няколко калкулатора - за работна заплата, застраховане, кредитиране и оценка на имоти. Има и специализирани финансови анализи.

money.bg Уеб Медиа Груп Новинарски/ Информационни сайтове Медия Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Money.bg е сайт, който предоставя на потребителите си финансови, икономически и бизнес новини, като отделна рубрика „Лични финанси“ предлага финансови съвети.

ФБ страница: https://www.facebook.com/money.ibox.bg

 

Insmarket.bg “ИНШУРЪНС БГ” ООД Новинарски/ Информационни сайтове Медия Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Сайтът предлага богата и актуална информация за застрахователния и осигурителния пазар.

Zastrahovatel.com/ Вестник „Застраховател“ Вестник „Застраховател“ Новинарски/ Информационни сайтове Медия Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Печатно издание и интернет сайт с информация за застраховането и застрахователния пазар.

Блог „Нека говорим за...“ БНП Париба Лични Финанси Блогове Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Блогът предоставя полезни и приложими съвети за управлението на личните финанси, за дейността на БНП Париба Лични Финанси, успешни истории на техни клиенти и актуални новини за бъдещи проекти. Публикуват се мнения на доказани специалисти, които да отговорят на актуални въпроси и теми от ежедневието. Блогът предлага разнообразни съвети за организиране на семейния бюджет, така че да бъдат избегнати финансови затруднения, за потребителските кредити, за покупка на техника и автомобили, за избор на изгоден кредит, за ориентиране в множеството промоции в магазините и т.н.

Блог на Елана Трейдинг Елана Трейдинг Блогове Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Блогът предоставя интересна и актуална информация за инвеститорите.

Блог „Кратък наръчник за твоите лични финанси“ Карол Капитал Мениджмънт Блогове Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Кратък наръчник за твоите лични финанси е част от Блога на Карол Капитал Мениджмънт - пространство за лични финанси, спестявания и инвестиции, с множество тематични публикации и възможност за търсене в него по ключова дума. Карол Капитал Мениджмънт организират он-лайн обучения.

Блог „Kadebg“ Рая Христова Блогове Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

kadebg (къде-бе-ге) е първият български блог за пари и лични финанси. Създаден e през 2010 г. и е вдъхновен от личните финансови успехи и неуспехи на автора на блога.

Блог „за Парите“ Мариян Йорданов Блогове Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Блог с публикации свързани с личните финанси, чийто автор е журналист . Материалите в блога не са писани по правилата на журналистиката, а са на прима-виста, като целта е да се предаде смисълът, а читателят да си доразвие тезите.

Блог „Без лев / Пари, икономика и финанси“ Екип от специалисти с опит и знания в банковия и финансов сектор Блогове Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

BezLev.com  e блог за пари и лични финанси, породен от нарастващата необходимост за изграждане и поддържане на финансова култура, както и на основни познания по лични и глобални финансови въпроси у българина.

Блог „Хората, парите и...“ Стефан Трашлиев Блогове Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Авторски сайт, представляващ наръчник за лични финанси, в който се популяризират знания в областта на общата финансова култура.

Блог „ЗдравДух.ком/ Здраве и лични финанси“ Теодора Дончева-Влаховска Блогове Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Блогът има раздел за лични финанси, в който авторът споделя  лични идеи в няколко рубрики: спестявания, финансова свобода, възможности за допълнителен доход, стойността на парите и споделени финанси.

Блог Kendov / Блог за лични и фирмени финанси Васил Кендов Блогове Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Целта на автора е да събере в този блог цялата информация по отношение на порочните банкови практики и да даде своя принос за промяната им.

Блог „Моите финаси/ Полезно за вашите лични финанси" smilemaker Блогове Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Блогът съдържа авторски публикации на мъж с псевдоним smilemaker, осъзнал необходимостта от финансовата грамотност и споделящ наученото.

Блог „7financial" Оги Блогове Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Блог посветен на първите 7 години във финансите. Създаден е от бащата на 8-годишно дете, подтикнат да го възпита как да пази и управлява парите си.

Блог „Мини академия за начинаещия инвеститор" investoracademy.blogspot.bg Блогове Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Блогът предоставя глобален и локален поглед върху всичко влияещо на инвестициите и инвестиционния процес. Публикациите са етикетирани по теми.

lifeplan.bg Консултантска компания Fast Development Блогове Частна компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Блог за персонално финансово планиране с тематични публикации.

ФИГРАМ ФИГРАМ Онлайн игрови обучения Частна компания Деца и младежи Платен

Кратко описание на ресурса

ФИГРАМ е система за изграждане на финансови умения при децата. Разработен е образователен продукт, който се предлага чрез сайта.

Личен финансов портрет Райфайзенбанк (България) ЕАД Онлайн игрови обучения Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Личният финансов портрет е услуга, чрез която може да се направи проверка на финансовото състояние в 4 основни области на личните финанси:
- Баланс на приходите и разходите;
- Спестовност;
-  Кредитна задлъжнялост;
- Покриване на рискове.
Услугата е безплатна и не се изискват документи. Благодарение на нея потребителите получавате информация за финансовото си състояние, като се идентифицират областите от личните финанси, за които е препоръчително да се обърне внимание - например прекалена задлъжнялост, необходимост от сключване на застраховки, допълнително пенсионно осигуряване и др.

FQ Тест "Личен финансов профил" NN България Онлайн игрови обучения Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

FQ Тест е уеб-базирано приложение, с помощта на което хората могат сами, по забавен и увлекателен начин, да определят какъв е техният финансов профил.
Разбирането на личностния финансов профил помага на всеки човек да си даде сметка за своите предпочитания при вземане на финансови решения, както и за толерантността си към риск. На база на тази информация хората могат по-добре да организират управлението на своите финанси.

MyPocket.bg Експертен екип Онлайн приложения за управление на личните финанси/ Бюджетиране Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Онлайн приложението www.myPocket.bg предлага онлайн водене на бюджет и дава възможност на потребителите си да получат цялостна представа за това как и за какво харчат парите си. Сайтът ще помогне и на хората, които тепърва са решили да организират бюджета си, но по една или друга причина не намират подходящ и достъпен начин.

ФБ страница: https://bg-bg.facebook.com/myPocket.bg/

portfeil.bg portfeil.bg Онлайн приложения за управление на личните финанси/ Бюджетиране Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Уеб-базирано приложение за управление на личните и фирмените финанси и за водене на семейно счетоводство. Потребителят може сам да определя как да разделя приходите и разходите си, да ги въвежда по всяко време, да използва мощните средства за водене на статистика, прогнозиране и съвети.

ФБ страница: https://m.facebook.com/portfeil.bg

ОББЕнциклопедия ОББ Facebook активности Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Увлекателно разказва за произхода на съвременните финансови инструменти и за историята на банкирането изобщо. Ресурсът е предназначен за лица в трудоспособна възраст – от 18 до 65 г.. Инициативата е предизвикала сериозен интерес от страна на публиката.

Security Quiz ОББ Facebook активности Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Посредством въпросник, тип quizе предизвикан интереса на публиката към по-висока култура в сферата на опазването на личните и банкови данни, както и безопасното онлайн пазаруване, мобилно и електронно банкиране. Ресурсът е предназначен за лица в трудоспособна възраст – от 18 до 65 г.. Инициативата е предизвикала сериозен интерес от страна на публиката, като активността по отношение на анкетата е изключително висока.

ФБ страница: https://apps.facebook.com/ubb_quiz/ 

Научете с ОББ ОББ Facebook активности Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Чрез серия от въпроси под формата на quiz веднъж в седмицата се провокира интереса на публиката към значението на ключови термини в банковото дело, голяма част от които са се превърнали в константа в общуването с финансови институции и често са недостатъчно ясни за клиентите. Ресурсът е предназначен за лица в трудоспособна възраст – от 18 до 65 г.. Инициативата е предизвикала сериозен интерес от страна на публиката, като активността по отношение на анкетите е изключително висока.

Серия „Баба каза…“ ОББ Асет Мениджмънт Facebook активности Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Срията "Баба каза" представя на достъпен и близък до публиката език съвети за разумно управление на месечния бюджет. Ресурсът е предназначен за лица в трудоспособна възраст – от 18 до 65 г.. Инициативата е предизвикала високата активност и ангажираност на публиката по отношение на съветите „Баба каза…“, под които последователите на страницата на Спести.ли във Фейсбук не само коментират, но и предлагат свои идеи за напътствия, които после се публикуват от името на „бабата“.

Видео серии „Минутка!Финанси“ фондация "Инициатива за финансова грамотност"/ОББ Асет Мениджмънт/ Онлайн игрови обучения В партньорство Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Представя основополагащите понятия, особености и насоки за работа с финансови инструменти като акции, облигации и се дава повече гласност и яснота за публиката относно работата на взаимните фондове. Ресурсът е предназначен за лица в трудоспособна възраст – от 18 до 65 г.. Инициативата е предизвикала сериозен интерес от страна на публиката.

Реализира се в партньорство с фондация "Инициатива за финансова грамотност".

ФБ страница: https://www.facebook.com/Spesti.li.page/videos?fref=photo

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBwVWulk94qOMRkzWNoOBPB4vMW9p3T5q

Видео серии „Минутка!Финанси“ фондация "Инициатива за финансова грамотност"/ОББ Асет Мениджмънт/ Онлайн игрови обучения В партньорство Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Представя основополагащите понятия, особености и насоки за работа с финансови инструменти като акции, облигации и се дава повече гласност и яснота за публиката относно работата на взаимните фондове. Ресурсът е предназначен за лица в трудоспособна възраст – от 18 до 65 г.. Инициативата е предизвикала сериозен интерес от страна на публиката.

Реализира се в партньорство с фондация "Инициатива за финансова грамотност".

ФБ страница: https://www.facebook.com/Spesti.li.page/videos?fref=photo

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBwVWulk94qOMRkzWNoOBPB4vMW9p3T5q

СпестилиФакт ОББ Асет Мениджмънт Facebook активности Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

В кратки и простички факти се представя ключова за разбирането на взаимните фондове информация и съвети за това къде може да бъде намирана актуална такава. Ресурсът е предназначен за лица в трудоспособна възраст – от 18 до 65 г.. Инициативата е предизвикала сериозен интерес от страна на публиката.

ФБ страница: https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82?source=feed_text&story_id=547284462094357

Финанси по ноти - проект за корпоративна социална отговорност на Пощенска банка Пощенска банка („Юробанк България“ АД) Facebook активности Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Дейностите включват:
- Проучване за финансовата грамотност  на българите;
- Страници с финансови съвети в сп. „Форбс“;
- Онлайн съветник,  базиран на проучването, който стартира като специална апликация на фейсбук страницата на банката. Интерактивната апликация дава възможност на хората не само да се информират, но и да се ангажират активно със споделяне и елементи на игровизация, което да увеличи влиянието на проекта и обхвата на аудиторията.

ДСК Речник Банка ДСК Facebook активности Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

През миналата година в корпоративната си фейсбук страница Банката предложи на своите потребители подробен речник на финансовите термини и изрази с обяснения и на основните характеристики на видовете продукти. Речникът предлага възможност на потребителите да станат съавтори на речника, като допринасят за актуализацията му, предлагайки въвеждането на нови термини, заедно с техните описания, свързаните с тях примери и сродни термини.

Лични финанси Fast Development (Preslav Kitipov)/ Институтът на Дипломираните Финансови Консултанти Facebook групи Частна компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Платформа за всички, които се интересуват от доброто управление на личните финанси. На фейсбук страницата ще научите, ще коментирате, ще споделяте идеи, ще хвалите и критикувате всичко свързано с личното финансово планиране.

Лични финанси за всеки SmartMoney.bg (Stoyne Vasilev) Facebook групи Частна компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Отворена група за управлението на лични финанси. Във фейсбук страницата ще намерите полезни съвети по различни финансови въпроси, както и ще имате възможността да представите вашите казуси.

Лични финанси - са част от образователната програма http://zaparite.blogspot.com Facebook групи Друго Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Публикуват се статии и друга информация от областта на личните финанси.

Финансова грамотност „Атлас Финанс” АД Facebook групи Частна компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Фейсбук страницата има за цел да повиши финансовата грамотност на своите потребители, тъй като финансовата грамотност е ключова компетентност на 21 век. Сегашният свят е много по-различен и по-сложен. Всяка една житейска ситуация, в която попадаме – нова работа, раждане на дете, покупка на автомобил или жилище – изисква от нас да вземаме финансови решения. Едновременно с това финансовите продукти и услуги, сред които трябва да избираме, са все по-многобройни, все по-сложни и по-рискови. За разлика от миналото, отговорността за нашето здраве и старини става и наша грижа, а не единствено на държавата.

Клуб на инвеститора SmartMoney.bg (Stoyne Vasilev) Facebook групи Медия Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Клуб на инвеститора е за всички, които искат да инвестират в активи, които да им носят доходи.

Моят живот, моите финанси Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ Facebook групи НПО Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Периодично се публикува информация и материали от областта на управление на личните финанси

ТВ Блумбърг ТВ Блумбърг Електронни медии Медия Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Финансови и икономически новини от България и света

ТВ предаване „Потребителска кошница“, БНТ2 БНТ2 Електронни медии Медия Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Предаването „Потребителската кошница” учи какви са потребителските ни права както по отношението на стоките – хранителни и промишлени, така и в сферата на услугите – битови, комунални, административни, здравни, образователни, транспортни, за почивка и свободното време, банкови, финансови и други – с други думи, потреблението в най-широкия му аспект.
Чест акцент в предаването е тамата „лични финанси“

„Влез в час с данъците“ НАП Обучения/ Образователни програми Държавна институция Деца и младежи Свободен

Кратко описание на ресурса

Образователен проект на НАП, който цели да повиши информираността на учениците за данъчната и осигурителната система в България. Използват редица инструменти – обучение в час, видеоклипове в социалните мрежи с участнието на популярни за младежката уадитория лица. Планират развитието на интернет платформа за обучение с 20 виеоурока.

ФБ страница:https://www.facebook.com/vlezvchas

Програма за ученици „Небанковият сектор в България” КФН Обучения/ Образователни програми Държавна институция Деца и младежи Свободен

Кратко описание на ресурса

Инициативана е традиционна за КФН. Тя се провежда веднъж годишно и се радва на успех и популярност. Реализира се с партньорството на Министерството на образованието и науката и фондация „Атанас Буров” , като е предназначена за ученици и учители от специализирани училища в цялата страна. Разработени са и еднодневни образователни модули по пазари, насочени отново към учащите се.

Обучение на тема „Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България КФН Обучения/ Образователни програми Държавна институция Специфична целева аудитория Свободен

Кратко описание на ресурса

Традиционно  за КФН обучение, което е предназначено за студентите от Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Игра „Улица на парите” БФБ-София АД Обучения/ Образователни програми Държавна институция Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

С подкрепата на Българската фондова борса, Българската стопанска камара, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на управляващите дружества  и Фондация „Атанас Буров” финансовият сайт „DarikFinance.bg” организира играта „Улица на парите”, която продължава 12 месеца.

Участниците в играта разполагат с виртуални пари, които те могат да инвестират на капиталовите пазари на три континента. В края на играта участниците, постигнали най-добри резултати и най-висока доходност от вложенията си, ще получат парични и други награди.

Посещения на ученици и студенти БФБ-София АД Обучения/ Образователни програми Държавна институция Деца и младежи Свободен

Кратко описание на ресурса

Редовни лекции, свързани с историята на БФБ-София, принципите на работа, състоянието и тенденциите в развитието на капиталовия пазар в България.

Проект „Забавна финансова грамотност за деца и младежи“ Регионална библиотека „Любен Каравелов”, гр. Русе / Уникредит Булбанк, Нетуъркс-България ООД, фондация "Бистра и Галина", Община Русе Обучения/ Образователни програми Държавна институция Деца и младежи Свободен

Кратко описание на ресурса

Целта на проекта е придобиване на основни финансови  знания и изграждане на практически умения за използване на мобилни приложения от деца и младежи чрез забавни и атрактивни обучения посредством съвременните информационни и комуникационни технологии.  Обучени са 233 деца и младежи, разделени на три целеви групи: деца до 14 години, ученици до 19 години и студенти до 24 години с фокус към тези с нисък социален статус.
Обученията за деца до 14 години  включват следните тематични области: „Парите на мама и тати“ – придобивне на навици за отговорно отношение към парите и умения да се харчат разумно; „Времето на парите“ от натурална размяна до БитКойн – поява, история и развитие  на парите; „Парите – как да се използват“ – запознаване с четирите основни стълба на финансите – спестяване, харчене, даряване и инвестиране.
Интерактивните обучения за младежи и студенти до 24 години са насочени към придобиване на знания за основна финансова грамотност и запознаване с банкови продукти и услуги: разплащателни сметки; влогове; депозити; дебитни карти; кредитни карти; видове кредити с особено внимание за кредитиране на студенти; инвестиционни продукти, как се ползва банкомат; изготвяне на семеен бюджет и защита на потребителите.

Програма „Знания, които променят живота“/ "Разумни финанси" Джуниър Ачийвмънт / Метлайф Обучения/ Образователни програми НПО Деца и младежи Под условие

Кратко описание на ресурса

Екипът на Джуниър Ачийвмънт България подготви модул от 4 теми, базирани на учебното съдържание на своите курсове по „Икономика“ (JA Economics) и „Лични финанси“ (JA Personal Finance), които обхващат 4 ключови области на финансовото познание – спестяване, разумно харчене и инвестиране,същност и видове застраховки, съставяне на личен бюджет, финансово целеполагане. Разработеният  модул е представен от  доброволци от MetLife. По време на представянето на всяка от темите в клас, те споделят примери от своя професионален опит на финансови експерти от една от най-големите застрахователни компании в света. Всеки от доброволците посещава  училищата, включени в проекта, и презентира тема пред десетокласниците, разговаря с тях за финансовите въпроси, които ги вълнуват и така ги подготвя за разумни финансови решения в бъдеще.
В рамките на проекта са предвидени входящ и изходящ тест за учениците, състезание за съставяне на личен бюджет и заключителен Финансов иновационен лагер за най-добре представилите се участници.

Банките в действие Джуниър Ачийвмънт / Ситибанк Обучения/ Образователни програми НПО Деца и младежи Свободен

Кратко описание на ресурса

Учебната програма обучава ученици на възраст 16-19 г. на принципите на банковото дело и банковия мениджмънт и ги запознава с предизвикателствата пред една успешно работещата банка в конкурентна среда. Въведена е в България през учебната 2005-2006 г., а от 2008 г. се провежда и онлайн състезание, което ежегодно събира ученици от цялата страна. Програмата предлага богати възможности за опознаване на банковата сфера, нейните елементи, звена и структури, както и начините и методите на нейния мениджмънт. Целите на обучението са: придобиване на знания, свързани с практическите аспекти на изучаваната проблематика; придобиване на умения за: 1) оценка на риска и доходността на една банка; 2) ефективен мениджмънт в банковата сфера; 3) анализ на политиката, операциите и процесите в банката и как те влияят върху различните управленски решения.
През 2013 г. поддръжката на симулацията е прекратена, тъй като в стратегическите цели залага акцентът върху управлението на личните финанси и управлението на финансите на предприятието.

Финансов лагер за учебни компании Джуниър Ачийвмънт / Ситибанк Обучения/ Образователни програми НПО Деца и младежи Под условие

Кратко описание на ресурса

Финансовият лагер за учебни компании се провежда за ученици на възраст 16-19 г., които участват в програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт. Събитието обединява два модула. Първият е свързан с преподаването по интерактивен метод на основни познания за финансовата грамотност относно управлението на личните и фирмените финанси. Вторият е решаване на казус, който да упражни на практика усвоените нови знания. При решаването на казуса се включват доброволци, които работят с отборите. Учениците представят решенията си пред жури.

Финансов иновационен лагер Джуниър Ачийвмънт / Ситибанк Обучения/ Образователни програми НПО Деца и младежи Под условие

Кратко описание на ресурса

Инициативата се финансира от Ситибанк. Ученици на възраст 16-19 г., решават предварителен казус, на база на който се определят финалисти за състезание на живо. По време на състезанието, което е основано на формата на иновационния лагер, младежите решават казус, свързан с разработването на иновативен финансов продукт/услуга или иновация в начина на ползване и предоставяне на вече съществуващите финансови услуги от гледна точка на потребителите. Разпределени в екипи, членовете на които идват от различни училища и различни населени места, младежите имат на разположение компютър с интернет и няколко астрономически часа, за да подготвят решението си. Доброволци от Ситибанк България помагат на участниците с консултации и съвети, като в края на състезанието отборите презентират пред жури своите идеи. В инициативата  са взели участие над 400 ученици и над 20 доброволци от банковата сфера; били са  предложени 36 идеи за продукти и услуги с финансова насоченост.

Достъп до ресурса от други сайтове:

www.jaeurope.org

www.jaworldwide.org

www.citi.com

Левчето Локална секция „Софийски университет“ на АИЕСЕК Обучения/ Образователни програми НПО Деца и младежи Свободен

Кратко описание на ресурса

Левчето” е инвестиционна симулация, запазена марка на AIESEC Софийски университет. В нея участниците получават по 10 000 виртуални левa и имат възможността сами да избират какво да правят с тях – дали да ги похарчат, да ги спестят, или да инвестират в акции, облигации, на валутния пазар, в злато и в петрол. Всяка от тези възможности носи определени риск и възвръщаемост.  Събитието „Левчето“ се състои  от две основни части. В първата си част то е съвкупност от специално подбрани лекции,. Във втората си част, участниците могат в реално време да приложат наученото като участват в симулация на фондова борса чрез онлайн приложението Левчето.

ФБ страница:

https://www.facebook.com/Levcheto

Програми за финансова грамотност на Афлатун Асоциация „Интегра“ Обучения/ Образователни програми НПО Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Асоциацията прилага прогамите на фондация „Афлатун“ основно в Бургаски регион.

Проект „Стимулиране на финансовата грамотност“ Висше училище по застраховане и финанси / Федерация на потребителите Обучения/ Образователни програми Учебно заведение Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Обучителните модули и материали сапроектирани така, че да посрещнат нуждите от обучение свързани с финансовата и икономическата грамотност на потребителите като цяло. Те набелязват елементи на икономическата грамотност, които са универсални за всички страни и отделните култури. Обучителните модули засягат теми като: как се създава националното богатство; как функционират пазарите и как се определят цените; къде отиват нашите данъци; системата за социално осигуряване; как поведението на гражданите влияе на конкурентността на националната икономика. Конкретните модули са: Как функционират пазарите?; Потребителите и банките; Потребителите и държавата; Социално осигуряване – обезпечаване на нашето здраве и пенсия; Money Care – грижете се за своите пари!; Бюджет на домакинството.Общата информация е общо достъпна, като съществува възможност за регистрация за получаване на достъп. Материалите не са предназначени за самоподготовка и обучението се провежда от лектор, който използва посочените материали. Обучени са над 230 души, членове на Федерация на потребителите в България. Проведени са обучения в повече от 10 средни училища за ученици от 9 до 12 клас.
Понастоящем  продължава провеждането на обучения по заявка в средни училища в страната.

Майсторски клас „Как да използваме финансовите пазари в подкрепа на бизнеса и на себе си” Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" / Университета в Синсинати, САЩ Обучения/ Образователни програми Учебно заведение Деца и младежи Платен

Кратко описание на ресурса

В рамките на три дни представители на бизнеса и експерти от САЩ, Германия и България представят теми, свързани с личните финанси и инвестициите, успешното инвестиране във финансови инструменти, кризисния финансов мениджмънт, корпоративните финанси и финансирането на бизнес проекти. Чрез виртуални сесии в майсторския клас се включат финансови експерти от САЩ. В рамките на майсторския клас е организирана кръгла маса „ФИНАНСОВОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДЕЖТА. РОЛЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА”. Част от инициативите е и участието на Варненския свободен университет като основен партньор на конференцията „Финансовото образование за устойчива икономика“, която се организира от 2014 г. за втора поредна година от три водещи икономически медии – Bulgaria ON AIR, Bloomberg TV и Investor.

Международна Академия "Знание и иновации" Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" / Международни образователни институции, научноизследователски центрове, различни компании Обучения/ Образователни програми Учебно заведение Деца и младежи Платен

Кратко описание на ресурса

Създаването на Международната Академия "Знание и иновации" е вдъхновено от  програмата "Хоризонт 2020" на ЕК за развиване на ключови технологии за икономически подем при използване на ИКТ, което изисква да се създаде човешки капитал с "нови знания и умения за нови работни места". През 2015 година дейността на Академията е посветена на темата „Финансова грамотност и финансово включване на младежта“. В рамките на Академията се организират учебни модули за студенти от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор под формата на курсове, семинари, майсторски класове, летни училища и други съвместни инициативи. Образователната дейност в рамките на Академията се свързва с изследователската и проектна дейност, като се създават международни екипи за дефиниране на интердисциплинарни изследователски проблеми и обучаване на студентите за решаване на конкретни изследователски задачи и за разработка на предложения за кандидатстване за финансиране от фондовете на ЕС, НАТО, международни фондации и други алтернативни източници.

Ежегодни конкурси за есета на финансови теми Икономически университет – Варна , клуб „Финанси“ Обучения/ Образователни програми Учебно заведение Деца и младежи Свободен

Кратко описание на ресурса

Ежегодно организира конкурси за есета за студенти и ученици на икономически и финансови теми.

ФБ страница: https://www.facebook.com/FinanceClubUE

Академия по лични финанси и инвестиране SmartMoney.bg Обучения/ Образователни програми Медия Широка публика Платен

Кратко описание на ресурса

Академията по лични финанси и инвестиране е цялостен редовен курс, организиран 2 пъти в годината, по управление на пари, който обхваща всички важни теми, свързани с личните финанси, инвестирането, застраховането, финансовото планиране и други.

SmartMoney.bg организират редовно и онлайн обучения и семинари

“Управление на личните финанси” – серия от семинари-работилници с практическа насоченост MoitePari.bg Обучения/ Образователни програми Медия Специфична целева аудитория Платен

Кратко описание на ресурса

MoitePari.bg са подготвили специален цикъл от семинар-работилници за  управление на личните финанси, предназначени за служители в големи компании на следните теми:
• Поставяне на финансови цели, изготвяне на финансов план, баланс и отчет на паричните потоци на домакинството
• Пенсионно осигуряване, какво трябва да знаем и предприемем за финансово осигурени старини.
• Кредитни  продукти – жилищен кредит, потребителски кредит, кредитни карти – кога са разумни и как да се намери най-подходящия продукт?
• Какво трябва да знаем за застраховането:  имущество / жилище; кола; застраховка „Живот”, застраховка „Злополука”
• Спестявания и инвестиции - как е разумно да спестяваме и инвестираме.
Всеки семинар включва презентация, практически упражнения, въпроси и отговори и въпроси за самостоятелно анализиране и планиране. Всеки участник получава материали с основните термини и упражнения, както и темплейти, калкулатори и други помагала, които да му помагат практически в последващото планиране на личните финанси и вземането на важни решения. Достъпът е свободен за служителите, тъй като семинарът се заплаща от компанията, в която работят.

Изисква се лично присъствие на цикъла от семинари.

Инициатива „ПРОзрачно“ за прозрачност в банковото обслужване ПроКредит Банк (България) ЕАД Обучения/ Образователни програми Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

ПроКредит Банк подема инициативата „ПРОзрачно“ през 2005 г. и досега провежда активности в тази насока. Основна й цел е да разясни на българския потребител, на разбираем и достъпен език, всички детайли, които трябва да има предвид при вземане на финансови решения.

Информация за инициативата може да намерите и в клоновете на ПроКредит Банк в цялата страна – брошури, плакати, видеа.

Арт семестър Финансова група Карол Обучения/ Образователни програми Финансова компания Специфична целева аудитория Под условие

Кратко описание на ресурса

Арт семестър представлява финансово обучение за хора на изкуството, което се провежда периодично последните три седмици на месец май. В програмата му се включват теми, които дават основни понятия и знания за парите, пазарите и инвестициите. За да е по-полезно и ангажиращо, включени са теми, които правят връзката между личните финанси и професионалната реализация, а темите се дискутират в арт шопи с брейнсторминги, някои от които водени от самите участници. Гост лектори, между които галеристи и художници, представят темите за изграждане на личен бранд или как да изберат галерист, как да общуват с медиите, как да маркетират и продават, как да водят личното си счетоводство. Последната седмица е творческа - художниците създават творби, вдъхновени от новите финансови знания. Те се представят в електронен албум и се подреждат в обща изложба, последвана от самостоятелни изложби на участници. Обучението е напълно безплатно, предоставеното изложбено пространство – също, не се удържат комисионни при продажба, авторите получават 100% от исканата цена за творбите си. Броят на участниците е между 20 и 30 човека в обучение.

Клуб Инвестиционно банкиране Финансова група Карол Обучения/ Образователни програми Финансова компания Специфична целева аудитория Под условие

Кратко описание на ресурса

Клуб Инвестиционно банкиране е образователен проект, провеждан в продължение на две години всеки месец като уъркшоп с реални бизнес казуси. Участниците, студенти от различни университети, с различни специалности, са дискутирали реални бизнес казуси на реални клиенти с реални инвестиционни банкери. Обучението дава възможност на студентите с участието си в брейнсторминги да генерират креативни решения, да надграждат академичните знания и да навлизат в различни бизнеси, да научават добри практики, да изграждат предприемаческо мислене, да усвояват техники за водене на преговори и умения за вземане на решения.

Live trading ИП Карол Обучения/ Образователни програми Финансова компания Специфична целева аудитория Свободен

Кратко описание на ресурса

Live trading е образователна инициатива, насочена към студенти, които желаят да търгуват на международните фондови или валутни пазари. Провежда се в различни университети – УНСС, СУ, ВУЗФ като брокерите на място инсталират платформи за търговия и така на практика показват буквално първите стъпки, които всеки начинаещ трейдър прави. След инсталирането на платформата, всеки от обучаваните под менторството на брокер на място открива свой акаунт и започва да търгува. Така първите сделки се случват в рамките на обучението и обучаваните имат възможност да получат обратна връзка, консултация и да бъдат насочени как да разучават и работят с платформата. Така освен стандартните знания за особеностите на валутния пазар, международните капиталови пазари, специфичната терминология, стратегиите за начинаещи инвеститори, базови понятия от различни видове анализ и типовете поръчки, участниците на място виждат и тълкуват различни фигури от техническия анализ и правят първите си стъпки в търговията под менторството на професионални брокери на живо.

Обучение „Как да управлявам спестяванията си“ и „Успешно лично финансово планиране“ ЕЛАНА Финансов Холдинг / Национално сдружение „Младежки глас“ Обучения/ Образователни програми Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Курсове за получаване на базисни познания в нуждата от финансово планиране, логиката на инвестиране и как да се подхожда към управлението на спестявания, за да работят парите за спестителя.

Лекции "Какво представляват финансовите пазари" ЕЛАНА Финансов Холдинг Обучения/ Образователни програми Финансова компания Специфична целева аудитория Свободен

Кратко описание на ресурса

Партньорства чрез лекции и семинари, които представят финансовите пазари и дават база за инвестиционна грамотност - с УНСС, Стопански факултет в СУ „СВ. Кл. Охридски“, ВУЗФ, Американски университет в България, Стопанска академия „Д. А. Ценов“;
Партньорство с фондация „Александър“ за участие в техни семинари за инвестиционна грамотност – предназначени за студенти.

Академия „Семейни финанси“ Провидент Файненшъл България / Фондация "Инициатива за финансова грамотност" Обучения/ Образователни програми Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Академия "Семейни финанси" реализира безплатни семинари  из цялата страна. Целта й е да повиши финансовите знания и умения на участниците, като заедно с това предоставя редица практически съвети. 

"Не на дълговете, Да на парите" Easy Credit / Фондация "Инициатива за финансова грамотност" Обучения/ Образователни програми Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Представлява програма заповишаване компетентността в областта на лични финанси, посредством  реализирането на безплатни еднодевни семинари в цялата страна. Програмата стартира през 2014 г. Записването за участие става чрез безплатен телефон.

Финансова грамотност за деца Leadersplay Обучения/ Образователни програми Частна компания Деца и младежи Платен

Кратко описание на ресурса

Обучение по финансова грамотност за деца. Обучението е базирано на игрови методи, провежда се в малки групи.

Финанси 404 Leadersplay Обучения/ Образователни програми Частна компания Деца и младежи Под условие

Кратко описание на ресурса

Финанси 404 е образователна инициатива, която събири в класната стая учениците с изявени професионалисти, натрупали опит в реалния свят. Екипът на Финанси 404 улеснява връзката между училища и доброволци-финансисти, които имат желяние да се срещнат с децата и да споделят своя опит.

Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност 2012-2015 г. Комисия за финансов надзор (КФН) Образователни/ Информационни материали Държавна институция Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса


Приетата през март 2012 г. Програма е стратегически документ, който представя целенасочената и консистентна политика на КФН по защита на потребителите на небанкови финансови услуги. Записани са основните цели на Програмата и специфични цели с предвидените конкретни мерки и  действия за защита на потребителите и за повишаване нивото на финансовата грамотност, което е съществено условие за повишаване нивото на ефективна защита на потребителя. При разработването на инструментариума са взети под внимание нуждите и обичайните нагласи на основни ни целеви групи – тази  на хората, ползващи небанкови финансови продукти  и младите хора. Предвидените мерки и действия имат за цел да обезпечат по-висока потребителска информираност чрез:
- осигуряване на удобен и атрактивен достъп до съществена и достъпна като език информация,
- стимулиране на интерес към финансовата сфера и ангажираност към собственото финансово бъдеще. Програмата предвижда разнообразни инициативи, организиране на нарочни събития, образователни програми на специфимни целеви групи, информационни материали, създаване на интернет страница за финансово обучение на потребителите на небанкови финансови услуги.

Проучване на задлъжнялостта на фирмите и физическите лица в България Асоциация на колекторските агенции в България (АКАБГ)/ Ипсос Образователни/ Информационни материали Браншова организация Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Проучването включва информация за нивата и тенденциите при необслужваните вземания в България. Заедно с тази информация, чрез медиите се споделят и различни съвети към домакинствата как по-добре да управляват личните си финанси и да ограничат задлъжнялостта си. Инициативата е насочена най-вече към потребители и граждани с просрочени вземания, медии и институции. Чрез проучването се цели да бъде показана важността на проблема със свръхзадлъжнялостта при гражданите и фирмите и да се фокусира вниманието върху негативните последици от натрупването на дългове, както и да бъдат предложени мерки за ограничаването на задлъжнялостта.

Детска книга „Къде растат парите?” NN България Образователни/ Информационни материали Финансова компания Деца и младежи Свободен

Кратко описание на ресурса

Книгата е на чешката авторка Дениса Прошкова и е издадена на български в края на 2014 г. Посветена е на финансовото образование и възпитание на децата в предучилищна възраст и началните класове. Книжката въвежда малките читатели в света на финансите чрез случки от живота на второкласника Адам и по-малката му сестра Аделка, както и чрез приказки за семействата на домашни и горски животни. Чрез любовта на Плъханкови и Мишанкови към домашните коледни сладкиши авторката пояснява на достъпен език неясни дори за много възрастни финансови термини.След като децата, с помощта на родителите си, се запознаят с тази книжка, те би трябвало да намерят връзката между ходенето на работа и получаването на пари, както и да разберат значението на основни финансови термини. Също така ще научат защо не трябва да се  завижда на по-богатите от и че най-важните неща в живота: здраве, умни деца, любов и приятели, не могат да се купят дори и с много пари. В книжката децата могат да оцветяват илюстрации, което правят забавна срещата с финансовите термини и със сигурност ще им помогнат още по-добре да овладеят основните умения за боравене с парите. През 2015/ 2016 учебна година книжката ще бъде представена в училища в страната чрез пилотен проект на NN България и фондация „Заедно в час”. В 30 училища в страната учителите, участващи в програмите на фондацията, ще използват книжката като помагало за провеждане на свои занимания.

Образователна книжка „Добре дошли на финансовите пазари“ ЕЛАНА Финансов Холдинг Образователни/ Информационни материали Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Образователно издание за това какво представляват финансовите пазари и как може да се ползват те от различни профили и гледни точки.  Включва какво представляват борсите и свързаните с тях термини; как присъстват суровини като петрол и злато на финансовите пазари; какво представляват валутните пазари.

Брошура „Как да проверим парите си“ Българска народна банка Образователни/ Информационни материали Държавна институция Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Брошурата представя българските банкноти в обръщение и запознава как да проверим дали са истински или неистински. Съдържа и най-често задаваните въпроси свързани с истинността на банкнотите.

Брошура „Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете“ Фонд за гарантиране на влоговете в банките Образователни/ Информационни материали Държавна институция Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Брошурата описва на популярен език системата за гарантиране на влоговете в България, като отразява новите моменти, произтичащи от Закона за гарантиране на влоговете в банките, в сила от 14.08.2015 г.

Информационни метериали за основните банкови продукти АББ Образователни/ Информационни материали Браншова организация Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Под формата на въпроси и отговори са разработени информационни материали за депозитни, кредитни, инвестиционни продукти, банкови платежни карти и електронно банкиране, гарантиране на депозитите/ влоговете и  разплащанията.

 

Консултантска помощ за издателства – за издаване на образователни книги, свързани с финансовите пазари ЕЛАНА Финансов Холдинг Образователни/ Информационни материали Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Безплатна консултантска помощ за издателства по отношение на подбор на заглавие и редакция на образователни книги, свързани с финансовите пазари.
През април 2015 г. излезе първото пълно издание за валутна търговия: “Как да започнем да търгуваме на валутните пазари“ на Майкъл Дуейн Арчър, издадена от издателство Сиела.
През ноември 2015 г. издателсво Еастра издаде  „Как се случва успехът на борсата“ на Сюзън Леверман

Наръчник на разумния кредитополучател - 7 съвета за теглене на бързи кредити” Easy Credit Образователни/ Информационни материали Финансова компания Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Наръчникът е издаден в над 500 000 хил. копия под формата на книжка джобен формат. С кратък текст и атрактивни рисунки се дават отговори на важни въпроси като: какво е малък потребителски кредит, неговите предимства и рискове; каква е неговата цена; как се  избира подходяща фирма, която предоставя тази услуга и как се сравняват отделните оферти за тези заеми; как се кандидатства и какви документи са необходими; какво се прави, когато не сме в състояние да платим вноските си и т. нат. В документа е поставен акцент върху разумното управление на семейния бюджет.

Раздел „За потребителя“ Комисия за финансов надзор (КФН) Информационно-образователни раздели в интернет сайтове на държавни институции и браншови асоциации Държавна институция Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Полезна информация за потребителите на небанкови финансови услуги

Раздел „За вложителите“ Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ Информационно-образователни раздели в интернет сайтове на държавни институции и браншови асоциации Държавна институция Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Полезна информация за вложителите в банките

Раздел „Информация за потребителя“ Асоциация на банките в България (АББ) Информационно-образователни раздели в интернет сайтове на държавни институции и браншови асоциации Браншова организация Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Полезна информация за за вложителите в банките

Раздел „Често задавани въпроси“ Асоциация на колекторските агенции в България (АКАБГ) Информационно-образователни раздели в интернет сайтове на държавни институции и браншови асоциации Браншова организация Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Ползена информация относно задължнялост и свръхзадлъжнялост

Раздел „В помощ на осигурените“ Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) Информационно-образователни раздели в интернет сайтове на държавни институции и браншови асоциации Браншова организация Широка публика Свободен

Кратко описание на ресурса

Полезна информация за осигурените лица