РЕСУРСИ

Базата данни представлява каталог и не трябва да се възприема като препоръка за ползване на даден ресурс, както и не гарантира достоверността и обективността на представената в ресурсите информация.

 

В нея можете да намерите информация за съществуващите в страната ресурси в областта на финансовата грамотност.

 

Формата на ресурсите е разнообразна - интернет страници, блогове, активности в социалните мрежи, медии, обучения в различни форми, образователни игри, конкурси, образователни и информационни материали, кампании и други.

 

За улеснение на потребителите информацията за ресурсите е систематизирана и дава възможност за търсене по определени критерии. Предоставено е кратко описание на всеки ресурс и връзка към него.По този начин всеки потребител може да открие подходящите за него ресурси, които да му помогнат да повиши финансовите му познания.

 

Списъкът на ресурсите не е изчерпателен поради динамиката в областта.

 

Базата данни е с отворен характер.  За да включите в нея ваш ресурс,  свържете се с нас на адрес: office@financialiteracy.eu

 

 

Списък на ресурсите

Търсене по критерии